ZŠ a MŠ Zbýšov
a Zbýšov

Mateřská škola

Mateřská škola je z rozhodnutí zřizovatele až do odvolání uzavřena.

Paní učitelky připravují dětem materiály na domácí ,,hraní ", ve kterém je zapojena víc jak polovina dětí, které jsou přihlášené na předškolní vzdělávání na šk.rok 2019/2020. O pravidelném rozvozu jsou rodiče informováni na fcb - Mateřská škola Zbýšov.

 

Zápis  na školní rok 2020/2021 bude probíhat v období od 7.5. do 16.5. a to pokud možno bezkontaktně. K zápisu zákonný zástupce dítěte musí v tomto termínu dodat poštou nebo vhozením do poštovní schránky MŠ Zbýšov vyplněnou přihlášku ( viz.níže ), čestné prohlášení ( viz .níže), kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte. Není potřeba osobní navštěva dětského lékaře. 

Tento zápis se vztahuje na současnou mateřskou školu, do nové mateřské školy bude vypsán mimořádný zápis, až bude znám termín dokončení stavby.

 Prípadné dotazy ráda zodpovím na tel .čísle 734 445 739 (mateřská škola).

Na znovuotevření školky a na nové děti se těší kolektiv zaměstnanců. Přeji hezký den V.Radilová 

 

 

Přihláška dítěte k zápisu do Mateřské školy ve Zbýšově.

 

 

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Státní občanství:

Bydliště:

Mateřský jazyk:

Kód zdravotní pojišťovny dítěte:

 

 

K zápisu od:

Na celodenní docházku:

Na polodenní docházku:

 

 

 

Údaje o rodině

 

 

Jméno a příjmení otce:

Bydliště:

Telefon, mail.

Jméno a příjmení matky:

Bydliště:

Telefon,mail.

Na MD ( ano –ne)

Sourozenci: jména a datumy narození:

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení rodičů

Zavazujeme se , že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby v rodině nebo nejbližším okolí dítěte,onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU GDPR.

 

 

 

 

V ………………………dne…………………….podpisy matky, otce……………………….

 

                                                                                                          …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení

 

 

Prohlašuji, že můj syn – má dcera …………………………………………………..

 

narozen (a )…………………………………………………………………………..

 

se podrobil (a) všem stanoveným pravidelným očkováním dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

Příloha : kopie očkovacího průkazu

 

                                                                      

Datum:……………………….

 

Podpis zákonného zástupce

                                              

                                                                       …………………………………………

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Rozpis zvonění

1. hodina 7.15 - 8.00

2. hodina 8.10 - 8.55

3. hodina 9.15 - 10.00

4. hodina 10.10 - 10.55

5.hodina 11.05 - 11.50

Polední pauza 11.50 - 13.00

6. hodina 13.00 - 13.45

7. hodina 13.55 - 14.40

Informace e-mailem

Novinky e-mailem