Mateřská škola

Aktuálně » Mateřská škola


 

Dodatek k zápisu k předškolnímu vzdělávání na rok 2019/2020

Zápis se uskuteční 10.5.2019 od 16,00 v budově mateřské školy ve Zbýšově.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání

1. Předškolní děti.

2. Děti s trvalým bydlištěm v obci a v obcích spadajících pod Obecní úřad ve Zbýšově ve věku 4-5 let.

3. Děti s trvalým bydlištěm v obci a v obcích spadajících pod Obecní úřad ve Zbýšově ve věku 3-4 roky.

4. Děti s trvalým bydlištěm v obci a v obcích spadajících pod Obecní úřad ve Zbýšově mladší než 3 roky

5. Děti z okolních vesnic v pořadí 4-5 let,3-4 roky a mladší.

Ve Zbýšově dne 1.9.2018 …………………………………..

Mgr.M.Oliva – ředitel

23. října 2008 (čtvrtek) 07:06:37