Učitelský sbor

Základní škola

ředitel:Mgr. Miloslav Oliva (výchovný poradce)

 učitelka:Mgr. Ivana Samohelová

 vychovatelka: Vladislava Šupíková (metodik prevence)

 provozní zaměstnanci: Veronika Solařová

 

Mateřská škola

vedoucí učitelka:Věra  Radilová

učitelka: Lenka Mašínová

provozní zaměstnanec: Jana Babáková

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jana Babáková

kuchařka: Jana Čížková

pomocná kuchařka: Jana Babáková

 

 

 

 

 

18. května 2007 (pátek) 23:09:36