Celoroční projekt - hudební skladatelé.

"Vesmírným prostorem naší sluneční soustavy i dálavou za jejími hranicemi putují od roku 1977 sondy Voyager 1 a Voyager 3. Na palubě nesou kromě přístrojů i plaketu s pozdravy pozemšťanů, nahrávkami zvuků naší planety - větru, moře, deště, zpěvu ptáků - a s hudbou světově proslulých skladatelů. Na plaketě je i symfonie Z Nového světa, kterou napsal Čech Antonín Dvořák." Fučíková, Renáta. Antonín Dvořák. Vydání první. Práh, Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6, www.prah.cz, v roce 2012 jako svou 469. publikaci. ISBN 978-80-7252-409-9. My jsme si o Antonínu Dvořákovi četli a povídali, poslouchali jeho skladby právě v tomto měsíci, protože se 8. září před 175 lety narodil v Nelahozevsi.
26. září 2016

Přestavba

Naše škola dostane nový háv. Ale proběhla í rekonstrukce uvnitř školy. Podařilo se nám vše dokončit tak, abychom mohli prvního září přivítat deset nových prvňáčků. Premiéru má také nová paní učitelka. Přejeme tedy nejen jí, ale všem zaměstnancům školy,školky a kuchyně vesele pracovní školní rok. Vyjadřujeme i poděkování obci a jmenovitě paní starostce Němcové za to, že mohlo k této "omlazující" kůře dojít a firmě Merenus, že to stihla. V nemenší míře i paní Solařové za její pracovní nasazení. Ať do naší školy chodí děti s úsměvem a rády.
2. září 2016

Vysvědčení 30. 6. 2016

Co říci závěrem. Letošní rok byl plný událostí, učení, smíchu i slziček. Tak jako většina před ním. Pro nás všechny je důležité, že děti naši školu berou jako druhý domov. Že jejich práce ve škole je povětšinou radostná. Chceme v tomto trendu dále pokračovat. Opouští nás pět žáků pátého ročníku. My všichni přejeme Ivance Babákové, Martinu Profousovi, Aničce Vostrovské, Veronice Musilové a Andulce Vavřičkové bezbolestný přechod do dalších škol. Už méně bezbolestné je loučení s paní učitelkou Marií Rokosovou. Její charisma a kolegiální přístup byl pro tuto školu určitým požehnáním. Naše škola je pro ni vždy otevřená. Přejeme ji hodně úsměvů na tváři, radost z vnoučat, poklidný osobní život a čas na knížky. Škola bude o prázdninách modernizována a dostane nový šat. Tak nám nezbývá než se těšit na září.
1. července 2016

Táboření

Postavili jsme letos tábor v rekordním čase. To se to pracovalo, když je lidí dost. Děti přijely v neděli 19.června večer. V pondělí jsme spustili soutěžní hry a celodenní řád. Sice nám první den celé dopoledne propršelo, ale to nevadilo. Jinak nám počasí přálo. Odehráli jsme šest her ( z toho dvě bojové), zahráli si turnaj ve fotbale, bojovali v softbale a hlavně večer si zatopili v "týpíčkách" a mohli proklábosit část noci. Tímto chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný chod celého projektu. Když se sejdou lidé, kteří mají společný zájem, pak to funguje. A poslední večer s rodiči byl příjemnou tečkou za tábořením.
27. června 2016

Starší články »

Aktuálně

Divadélko Kůzle. - V pátek 23. 11. navštívili žáci prvního a druhého ročníku mateřskou školu a se zájmen sledovali příběh Potrestaná lakota.
26. září 2016

Projekt Třídění odpadu. - I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru plastů, papíru a víček. Třídění odpadu je pro nás již samozřejmostí. Přesto jsme si v úterý 20. 9. společně ujistili potřebné informace k tomuto tématu, starší žáci pomohli mladším a ti zjistili, jakými maličkostmi mohou pomoci důležité věci.
25. září 2016

Pozor změna - Rodičovská schůzka u paní učitelky Samohelové začíná v 16.00 a u pana ředitele Olivy začíná v 16.30.
8. září 2016

Rodičovská schůzka - První rodičovská schůzka se koná 15.září v 16.00.
2. září 2016

Sportovní dopoledne - 27. 6. - Za slunečného a příznivého počasí jsme naplnili chuť sportovat, běhat, skákat, házet a soutěžit se svými spolužáky u rybníka a na dvorku naší školy.
1. července 2016

Starší aktualitky »