Blaník

V pondělí třetího října jsme se vydali s pomocí rodičů na tři dny pod Blaník. Náš Penzion Blaník neboli Penzion u potůčku nás přivítal teplem. Zejména pec v jídelně byla něco úžasného. Pokoje blízko sebe umocnily pocit blízkosti. Protože si děti připravovaly jídla, bylo dost smíchu a povídání. První den jsme stihli fotbálek a hru na babu. Po obědě jsme se vydali do místní školy v Louňovicích pod Blaníkem, kterou nás provedla paní ředitelka Eva Filipová. Dozvěděli jsme se, jak to dělají jinde. Ovšem nejvíc nás zaujala možnost nakoupit si v místním obchodě. Druhý den od rána pršelo. Neklesali jsme na mysli a skutečně úderem dvanácté se nebo roztrhlo a déšť ustal. Vyrazili jsme na velký i malý Blaník. Cesta byla zdobena různými potůčky, které nás míjely. Také troškou mlhy. Bylo to skutečně příhodné počasí pro rytíře. Poobědvali jsme chutně v hospodě v Louňovicích pod Blaníkem. Třetí den jsme vyrazili přes kopec do Domu přírody. Tam nás čekala interaktivní výstava, která zaujala úplně všechny. Poslední oběd a odjezd byl trošku smutný. Líbilo se nám tam.
6. října 2016

Celoroční projekt - hudební skladatelé.

"Vesmírným prostorem naší sluneční soustavy i dálavou za jejími hranicemi putují od roku 1977 sondy Voyager 1 a Voyager 3. Na palubě nesou kromě přístrojů i plaketu s pozdravy pozemšťanů, nahrávkami zvuků naší planety - větru, moře, deště, zpěvu ptáků - a s hudbou světově proslulých skladatelů. Na plaketě je i symfonie Z Nového světa, kterou napsal Čech Antonín Dvořák." Fučíková, Renáta. Antonín Dvořák. Vydání první. Práh, Patočkova 2386/85, 169 00 Praha 6, www.prah.cz, v roce 2012 jako svou 469. publikaci. ISBN 978-80-7252-409-9. My jsme si o Antonínu Dvořákovi četli a povídali, poslouchali jeho skladby právě v tomto měsíci, protože se 8. září před 175 lety narodil v Nelahozevsi.
26. září 2016

Přestavba

Naše škola dostane nový háv. Ale proběhla í rekonstrukce uvnitř školy. Podařilo se nám vše dokončit tak, abychom mohli prvního září přivítat deset nových prvňáčků. Premiéru má také nová paní učitelka. Přejeme tedy nejen jí, ale všem zaměstnancům školy,školky a kuchyně vesele pracovní školní rok. Vyjadřujeme i poděkování obci a jmenovitě paní starostce Němcové za to, že mohlo k této "omlazující" kůře dojít a firmě Merenus, že to stihla. V nemenší míře i paní Solařové za její pracovní nasazení. Ať do naší školy chodí děti s úsměvem a rády.
2. září 2016

Vysvědčení 30. 6. 2016

Co říci závěrem. Letošní rok byl plný událostí, učení, smíchu i slziček. Tak jako většina před ním. Pro nás všechny je důležité, že děti naši školu berou jako druhý domov. Že jejich práce ve škole je povětšinou radostná. Chceme v tomto trendu dále pokračovat. Opouští nás pět žáků pátého ročníku. My všichni přejeme Ivance Babákové, Martinu Profousovi, Aničce Vostrovské, Veronice Musilové a Andulce Vavřičkové bezbolestný přechod do dalších škol. Už méně bezbolestné je loučení s paní učitelkou Marií Rokosovou. Její charisma a kolegiální přístup byl pro tuto školu určitým požehnáním. Naše škola je pro ni vždy otevřená. Přejeme ji hodně úsměvů na tváři, radost z vnoučat, poklidný osobní život a čas na knížky. Škola bude o prázdninách modernizována a dostane nový šat. Tak nám nezbývá než se těšit na září.
1. července 2016

Starší články »

Aktuálně

Podzimní dopoledne, 25. 10. - Zážitková část našeho vyučování u rybníka u chválovského mlýna měla typický podzimní charakter a třeba pro někoho i námět na část podzimních prázdnin, které děti čekají ve středu a ve čtvrtek 26. 10. a 27. 10. , foto viz fotogalerie.
25. října 2016

ŠD - spolupráce s MŠ, 21. 10. - Nejen podzimní básničky doplněné dětskou kresbou byly naším společným tématem v měsíci říjnu, viz fotogalerie.
25. října 2016

Lesní detektivové na Kačině. - Regionální výukový program o tom, jak se v kačinském parku i oboře hospodařilo, jak les hospodaří s vodou, která tajemství objevíme v půdě a další poznání života v lese si pro nás připravila společnost POD HORAMI na zítra 11. 10. 2016 dopoledne. Program se uskuteční převážně venku, v zámeckém parku na Kačině, zvolte pro děti vhodné oblečení. Cesta i dozor zajištěn učiteli ZŠ.
10. října 2016

Provoz družiny - Ve dnech 3.10.-5.10.2016 bude provoz družiny zajištěn do 14:00 hod v budově ZŠ. Po 14:00 hod si své děti budete moci vyzvedávat v budově MŠ. Děkujeme za pochopení.
2. října 2016

Podzimní slavnost - 27. 9. - Pro děti a rodiče připravila MŠ a ZŠ vycházku podzimním lesem kolem Velkého zbýšovského rybníka, byla zpestřena úkoly a odpočinkem na konci trasy. Viz fotogalerie.
28. září 2016

Starší aktualitky »